Motto hlídky: „Vidět, ale nebýt viděn, slyšet, ale nebýt slyšen.“

Vybavení hlídky:

vhodné oblečení, vybavení do deště (pláštěnka, holínky), vždy pevná uzavřená obuv a ponožky, baterka, 1 píšťalka do dvojice, případně „hlídací hůl“.

(Za odpovídající oblečení hlídek odpovídá vedoucí, který je v noci namátkově kontroluje).

 • Noční hlídky, které drží službukonající oddíl, probíhají v době od 22.00 hod do 7.00 hodin nebo dle určení hlavního vedoucího, případně vedoucího dne (službukonajícího vedoucího).
 • Úkolem hlídky je strážit táborníky, majetek tábora i všech účastníků.
 • Hlídky se stanovují jedno či dvoučlenné, dle věku dítěte.
 • Pořadí hlídek určuje vedoucí dne, přičemž hlídka dětí může trvat maximálně 2 hodiny. S časovým rozpisem a pořadím hlídek seznamuje vedoucí dne děti s předstihem. 
 • V případě neschopnosti dětí vykonávat hlídku (únava, nevolnost apod.) přebírá hlídku vedoucí nebo jeho instruktor.
 • Hlídka dbá, aby po večerce bylo všude zhasnuto (s výjimkou služebních prostor vedoucích a personálu, dbá na to, aby bylo v táboře v chatkách a stanech ticho.
 • Vedoucí dne drží noční pohotovost a obrací se k němu hlídka v případě zjištění nevolnosti některého z dětí, a to samozřejmě i mimo služební oddíl. Vedoucí následně zavede postižené dítě za zdravotníkem.
 • Hlídka se po táboře pohybuje potichu a bez světla, baterku použije pouze v nutném případě.
 • Hlídka v průběhu stráže nechodí do vlastní chaty či stanu, při obchůzce NETLUČE A NEŤUKÁ NA OKNA ČI STĚNY CHATEK ANI NA CELTY STANŮ. V ŽÁDNĚM PŘÍPADĚ NESVÍTÍ DO OKEN!
 • Hlídka nedovolí přístup na základnu nikomu, kdo není přímým účastníkem tábora. V případě příchodu či příjezdu cizí osoby dotyčného vyzve, aby zůstal v prostoru vstupní brány, a přivede vedoucího dne. V případě nebezpečí vyhlásí píšťalkou poplach.
 • Střídající hlídka se budí s 10 minutovým předstihem před výměnou. V žádném případě při tom nesmí dojít k narušení klidu ostatních dětí v chatce či stanech. Obě hlídky, končící i začínající, společně obejdou trasu a předají si informace a poznatky.
 • Všechna zvláštní pozorování a události hlídka zaznamenává čitelně a s časem do Knihy služeb a hlásí je po hlídce vedoucímu dne.
 • Samostatně jedná hlídka pouze při přímém osobním napadení a vyhlašuje poplach.
 • Při obchůzce platí přísný zákaz svícení a vstupu do chatek či na jejich terasy.
 • Hlídka musí v průběhu svého strážení absolvovat 8 – 10 obchůzek dané trasy. Každou musí zaznamenat do Knihy služeb a zapsat poznatky z obchůzky. (Příklad: obchůzka 01.50 – 02.00 hod. Fouká mírný vítr, měsíc je za mraky, u kluboven cosi harašilo v křoví, u chlapeckých záchodů se rozsvítilo světlo a vzápětí Karel spláchl, na silnici nad táborem projelo auto, z chatky číslo 15 se ozývá velké chrápání.)
 • Vedoucí dne má za povinnost provádět náhodné kontroly hlídek v průběhu noci. V případě, že hlídka neplní svůj úkol, má za povinnost ji vystřídat nebo úlohu převzít sám.
 • Kontrolu hlídek může provést náhodně i hlavní vedoucí či jeho zástupce, který v případě, že hlídka neplní svou úlohu, vzbudí vedoucího dne, jenž hlídku dokončí sám.
 • Pro všechny hlídky je v jídelně připravené občerstvení (připravuje po dohodě s kuchyní vedoucí dne, který rozdělí díly tak, aby se na každého dostalo, a to i v čase nad ránem).
 • Poslední hlídka budí v 6.45 hod svého vedoucího, který následně vzbudí nového vedoucí dne a předá mu celkově službu (tzn. uklizenost jídelny, umyté nádobí v kuchyni (prázdné dřezy a odkapávače), čistota u strážního ohniště, čistota v táboře – tříděný odpad a vysbírané papíry, kontrola WC a sprch apod.)
 • Základní stanoviště hlídky:
  •  Varianta 1: Základní stanoviště je u vchodu do jídelny, kde je stolek s Knihou služeb, (v případě deště se přesouvá stanoviště do jídelny. V průběhu noci nesmí být jídelna osvětlena.
  • Varianta 2: Po dohodě s hlavním vedoucím nebo jeho zástupcem je základním stanovištěm prostor u ohniště, kde může být na trávě postaven přístřešek. V případě, že nefouká, a není dlouhodobé sucho, smí hlídka udržovat sporý strážní oheň, který musí být po ukončení všech hlídek ráno dobře uhašen. Hlídka je odpovědná za pořádek u ohniště a v jeho okolí (srovnané dřevo – hlavně nalámané a srovnané klestí). Za přípravudřeva pro strážní oheň odpovídá vedoucím dnem pověřený služební táborník – potažmo instruktor. V případě, že se v průběhu noci změní počasí, (vítr), má hlídka za povinnost oheň okamžitě uhasit. (Zapůjčené nářadí se nesmí nikde povalovat.)
 • Trasa obchůzky
  • Základní stanoviště – vstupní brána TZ – po cestě za budovu s WC– zadní trakt chatek 15 – 11 směrem ke stanům vedoucích – zadní trakt chatek 10 – 7 – zadní trakt chatek 6 – 1 – betonová plocha bývalých záchodů – zpět na základní stanoviště.

(Na určených místech trasy může být připevněn „kontrolní papír“, na který budou hlídky dělat při každé obchůzce čárku).