Milí kamarádi a příznivci 96. PS Veselí Medvědi,

dovolte, abych se s vámi rozloučila z pozice statutárního zástupce skupiny. Předávám „štafetu“ Míšovi Koukalovi, který se od 1. 2. 2023 stane novým vedoucím 96. PS, a zároveň mu přeji, aby se pod jeho vedením skupině dařilo.

S novou registrací (od 1. 2. 2023) nebude již náš oddíl Brumlů součástí spolku Pionýr, z. s. – 96. PS. Zároveň také přestanou být Brumlové správci TZ ve Sloupu, nebudou tak mít na její chod už žádný vliv.

Ráda bych touto cestou moc a moc poděkovala všem vedoucím, instruktorům a rodičům dětí od Brumlů za jejich nadšení, čas a energii, kterou Veselým Medvědům věnovali po mnoho let.  Brumlové jistě i pod novou „hlavičkou“ zažijí ještě řadu povedených akcí.  

Lucie „Voči“ Zázvůrková